Verzoek om deelname aan de vergadering

Op de oproepingsdatum kunnen deelnemers verzoeken om deel te nemen. Deze verzoeken worden in afwachting van de registratiedatum geplaatst.

Om een verzoek om deelname aan een vergadering in te dienen

Ga naar www.lumiagm.com 

1 1

Zoek naar de naam van de vergadering of gebruik de filters om uw zoekcriteria te verfijnen 

2 1

Selecteer uw vergadering door op de kaart met informatie over de vergadering te klikken 

 

Op de vergaderingspagina ziet u meer informatie over de vergadering. Klik op Nu registreren om een deelnameverzoek in te dienen.

4 1

U moet vervolgens inloggen met een sociaalnetwerkacco

5 1

Als u eerder een vergaderverzoek heeft ingevoerd, wordt een tussenscherm met alle vergaderverzoeken weergegeven. Zo niet, dan ziet u het onderstaande scherm

6 1

 1. Vul de vereiste gegevens in


Persoonlijke gegevens
Titel
Gegeven namen
Familie naam
Burgerschap
Nationaal ID
E-mail
Mobiel telefoonnummer

Informatie over het verhandelen van uw aandelen
Naam van de tussenpersoon
BIC/LEI van de tussenpersoon
Aandelenrekeningnummer
Aantal aandelen

 1. Zodra u op opslaan hebt geklikt, kunt u aangeven hoe u aan de vergadering wilt deelnemen.

Verzoek om deel te nemen
Stel de voorzitter aan
Nomineer een gevolmachtigde
Directe stemming
Wens niet deel te nemen

 1. Afhankelijk van de datum krijgt u een status toegewezen

In afwachting
Geweigerd
Aanvaard
 

Opmerking, Als u kiest

 • Een voorzitter aanstellen
 • Nomineer een gevolmachtigde

Verschijnt er een nieuwe vraag: Hoe zou u willen stemmen over nieuwe besluiten die op de vergadering zijn ingediend? Hier kunt u selecteren


 • Een voorzitter aanstellen
 • Nomineer een gevolmachtigde
 • Voor
 • Tegen
 • Onthouding
 • Ik wens niet deel te nemen
ed information

  1. Personal Information
   • Title
   • Given Names
   • Family Name
   • Citizenship
   • National ID
   • Email
  2. Your share dealing information
   • Name of intermediary
   • BIC/LEI of intermediary
   • Share dealing account number
Number of shares
8. Once you click save, enter how you would like to participate at the meeting.

 
9. Depending on the date, you will assigned a status

Note, if you choose 

A new question will appear, How would you like to vote on new resolutions put at the meeting. Here you can select

SCROLL