Verzoek om deelname aan de vergadering

Op de oproepingsdatum kunnen deelnemers verzoeken om deel te nemen. Deze verzoeken worden in afwachting van de registratiedatum geplaatst.

Lokaal account

Als u geen gebruik wilt maken van een sociaal account, zoals Google, kunt u binnen LumiAGM een lokaal account aanmaken.

Deelnameverzoek in afwachting

De informatie over het vergaderverzoek is ingevoerd, maar niet gecontroleerd bij de uitgever. Kom terug na de registratiedatum.

Afgewezen deelnameverzoek

De ingevoerde informatie komt niet overeen met de informatie in het bestand.

Goedgekeurd deelnameverzoek

U kunt het verzoek na goedkeuring niet wijzigen, velden worden alleen-lezen en het formulier wordt uw aanwezigheidskaart.

Ga naar de bijeenkomst

Uw aanvraagformulier voor deelname aan een vergadering wordt uw aanwezigheidskaart.

Een voorzitter aanstellen

Als u op Een voorzitter aanstellen klikt, worden uw stemmen automatisch als discretionair op uw stemkaart uitgebracht.

Nomineer een gevolmachtigde

Een gevolmachtigde is iemand die namens u stemt. Vooraf bepaald of door het bestuur aangewezen gevolmachtigden verschijnen automatisch in de...

Directe stemming

Directe stemming betekent dat vóór de vergadering een stem wordt uitgebracht.

Wens niet deel te nemen

Niet willen deelnemen fungeert als een reset-optie als u eerder een ander type deelname of instructie over besluiten hebt aangegeven.

Neem contact met de ondersteuning