Nomineer een gevolmachtigde

Een gevolmachtigde is iemand die namens u stemt. Vooraf bepaald of door het bestuur aangewezen gevolmachtigden verschijnen automatisch in de...

Een voorzitter aanstellen

Standaard verschijnt uw stemkaart niet automatisch, u moet dus op Weergeven klikken om deze te openen.

Ga naar de bijeenkomst

Uw aanvraagformulier voor deelname aan een vergadering wordt uw aanwezigheidskaart.

Goedgekeurd deelnameverzoek

U kunt het verzoek na goedkeuring niet wijzigen, velden worden alleen-lezen en het formulier wordt uw aanwezigheidskaart.

Afgewezen deelnameverzoek

De ingevoerde informatie komt niet overeen met de informatie in het bestand.

Deelnameverzoek in afwachting

Op de oproepingsdatum kunt u een verzoek indienen om deel te nemen en uw verzoek zal tot de registratiedatum in behandeling blijven.

Lokaal account

Als u geen sociaal account wilt gebruiken, kunt u een lokaal account aanmaken in Lumi.

Om een lokale account aan te maken

Verzoek om deelname aan de vergadering

Om een verzoek om deelname aan een vergadering in te dienen

Directe stemming

Directe stemming betekent dat vóór de vergadering een stem wordt uitgebracht.

Wens niet deel te nemen

Niet willen deelnemen fungeert als een reset-optie als u eerder een ander type deelname of instructie over besluiten hebt aangegeven. Zodra u deze...

Neem contact met de ondersteuning