Een voorzitter aanstellen

  1. Klik op Weergeven om de stemkaart weer te geven
  2. Select your preferred option to change the instruction on individual resolutions

   Als u op Een voorzitter aanstellen klikt, worden uw stemmen automatisch als discretionair op uw stemkaart uitgebracht.

   Standaard verschijnt uw stemkaart niet automatisch, u moet dus op Weergeven klikken om deze te openen.

  3. Klik op Opslaan om wijzigingen aan deze kaart te bevestigen

 Als u Voorzitter aanstellen selecteert, verschijnt er een nieuwe vraag op de pagina met vergaderverzoeken waarin u wordt gevraagd hoe u wilt stemmen over nieuwe besluiten die op de vergadering zijn ingediend. Hier kunt u selecteren:

Een voorzitter aanstellen
Nomineer een gevolmachtigde
Voor
Tegen
Onthouding
IIk wens niet deel te nemen
SCROLL