Nomineer een gevolmachtigde

Een gevolmachtigde is iemand die namens u stemt. Vooraf bepaald of door het bestuur aangewezen gevolmachtigden verschijnen automatisch in de vervolgkeuzelijst, maar u kunt uw eigen

Als u Nomineer een gevolmachtigde selecteert op het aanvraagformulier voor deelname aan een vergadering, ziet u twee of meer opties in de vervolgkeuzelijst.

  1. U kunt kiezen uit:

    Secretaris-generaal
    Overige 

  2. Als Overige is geselecteerd, kan de aandeelhouder \ het lid de gegevens invullen die vervolgens worden gevalideerd.

Titel
Voornaam
Familienaam:
Burgerschap
Nationaal-ID
Adres
Telefoonnummer


  1. U kunt dan instructies specificeren waaraan u wilt dat de gevolmachtigde zich houdt.


Opmerking, Een genomineerde gevolmachtigde kan een andere aandeelhouder zijn of een familielid enz. die u volledig zal vertegenwoordigen. Als u de vergadering bijwoont en een gevolmachtigde wilt voordragen, vult u dit niet in.

Als u een andere aandeelhouder voordraagt, wordt deze automatisch aan uw account gekoppeld.

Als u Gevolmachtigde nomineren selecteert, verschijnt er een nieuwe vraag op de pagina met vergaderverzoeken waarin u wordt gevraagd hoe u wilt stemmen over nieuwe besluiten die op de vergadering zijn ingediend. Hier kunt u selecteren:

Als u een gevolmachtigde wilt meebrengen die een bepaald aantal aandelen vertegenwoordigt, dient u een opmerking toe te voegen in de toelichting van de deelnemer. Dit wordt vervolgens door de beheerder van de vergadering aan de AGM-kernsoftware toegevoegd.

SCROLL