Vraag tot deelname aan een vergadering

Op de oproepingsdatum kunnen deelnemers een vraag tot deelname stellen. Deze vragen krijgen de status in aanvraag tot de opnamedatum 

Lokaal account

Als u geen gebruik wilt maken van een sociaal account zoals Google, kunt u een lokaal account bij LumiAGM aanmaken.

Vraag tot deelname in aanvraag

De aanvraaggegevens voor deelname zijn ingevoerd maar niet gecontroleerd bij de verstrekker. Controleer na de registratiedatum

Vraag tot deelname geweigerd

De ingevoerde gegevens komen niet overeen met de gegevens in het dossier.

Vraag tot deelname goedgekeurd

U kunt de aanvraag niet aanpassen na goedkeuring , de velden kunnen alleen worden gelezen en het formulier wordt uw deelnamekaart.

Deelnemen aan de vergadering

Uw formulier voor Vraag tot deelname aan een vergadering wordt uw deelnamekaart.

Wijs een voorzitter aan

Als u op Voorzitter aanwijzen klikt, worden uw stemmen automatisch als discretionair op uw stemkaart

Nomineer een proxy

Een proxy is iemand die in uw naam stemt. Vooraf bepaalde of door de raad aangewezen proxy’s verschijnen automatisch in de keuzelijst, maar u kunt...

Directe stemming

Directe stemming betekent dat vóór de vergadering een stem wordt uitgebracht.

Ik wil niet deelnemen

Ik wil niet deelnemen is een resetoptie als u een ander deelnametype of instructie over resoluties hebt aangegeven.

Neem contact op met Support